Złowione gatunki

Miejsce złowienia oznakowanych ryb

Państwo znakujące

Rok zarybienia

Znaczek

Loading...

Łuska

Loading...

            

Definicja zmiennych z zakładki dane


ICES SD - numer podobszaru ICES;
Wiek rzeczny - liczba pełnych lat (zim) spędzonych w wodzie słodkiej
Wiek morski - liczba pełnych lat (zim) spędzonych w morzu.